Niedoskonałości dotychczasowej strategii smarowania

Nieskuteczne smarowanie powoduje częste przestoje i wysokie zużycie części zamiennych, zagraża bezpieczeństwu żywności i operatorów, a w konsekwencji nadmiernie obciąża budżet utrzymania ruchu.

Innymi słowy, niewłaściwe zarządzanie smarowaniem często prowadzi do szkód następczych.

Zmiana strategii smarowania może pomóc osiągnąć nadrzędne cele biznesowe

Coraz surowsze wymogi regulacyjne
Eliminacja krytycznych punktów kontroli w programie bezpieczeństwa żywności

Presja na obniżanie kosztów
Zmniejszenie liczby planowanych i nieplanowanych przestojów, oraz obniżenie kosztów utrzymania ruchu

Utrzymanie tempa produkcji
Poprawa wskaźnika ogólnej wydajności urządzeń (OEE)

Zrównoważona produkcja na pierwszym planie
Redukcja odpadów smarowych i kosztów ich usuwania

Przegląd praktyk smarowania warunkiem rozwiązania codziennych problemów

SKF Lubrication Practices for food and beverage

Tracisz na skutek nieskutecznej strategii smarowania? Mamy kilka pomysłów, jak rozwiązać ten problem.

SKF Lubrication maintenance and practices in Food and beverage

Stosunkowo niewielka zmiana podejścia do zarządzania smarowaniem może zaowocować synergią wysiłków personelu utrzymania ruchu, operatorów i zespołu ds. zrównoważonej produkcji.

Przejście na technologie łożyskowania niewymagające smarowania

Rozważ zmianę praktyki smarowania w swoim zakładzie i poznaj alternatywne technologie, które zapewniają bezpieczeństwo żywności i operatorów umozliwiając jednoczesną redukcję kosztów, poprawę wskaźnika ogólnej wydajności urządzeń (OEE) i zmniejszenie wpływu na środowisko.

SKF Bearing Seal Technology Food and Beverage

Brak konieczności dosmarowywania podczas zwykłej pracy i po myciu pod wysokim ciśnieniem

SK Corrosion resistant Bearings for Food and Beverage

Redukcja korozji i zagrożenia zanieczyszczenia wyrobów

Zmniejszenie przenikania masy produkcyjnej i efektu "oddychania" łożysk w warunkach gwałtownych zmian temperatury

SKF High temperature bearing technology for food and beverage

Niezawodna praca bez konieczności smarowania w wysokiej i ekstremalnie wysokiej temperaturze

SKF Fryer bearing technology for food and beverage

Wykorzystanie oleju spożywczego do smarowania łożysk